ZEOLIT ZSM-5

April 7, 2009

zeolit ZSM-5 utamanya digunakan untuk interkonversi hidrokarbon, contohnya adalah meta-xylena menjadi para-xylena. tetapi katalis serbaguna tersebut telah ditemukan pula sebagai pusat dari proses konversi metanol-gasoline terletak pada zeoit ZSM-5. ZSM-5 adalah zeolit dengan rasio silika dan alumina yang tinggi. substitusi sebuah ion aluminium (Al3+) untuk sebuah ion silikon (Si4+) memerlukan tambahan satu proton. tambahan proton memberikan zeolit mempunyai keasaman yang cukup tinggi, yang mana berakibat pada aktivitasnya. ZSM-5 merupakan material high porous dan diseluruh strukturnya itu mempunyai sebuah struktur poti dua dimensi yang menyilang. ZSM-5 mempunyai dua jenis pori, keduanya dibentuk oleh oksigen cincin enam. yang pertama dari jenis pori ini adalah berbentuk lurus dan ellip. dan yang kedua adalah porinya lurus pada sudut kanan, polanya zig-zag dan melingkar.